BAGAIMANA HUKUM FACEBOOK?

Salamun’alaikum…

Alhamdulillah, setelah satu artikel tulisan penulis berkaitan Facebook yang bertajuk ‘Ada Apa Dengan Facebook‘ telah mendapat respon yang agak menggalakkan tidak kira yang respon di dalam blog ini, mahupun pada mereka yang memberi respon melalui email dan juga SMS. Ditambah pula dengan artikel ‘gurauan’ yang bertajuk ‘Gambar Hari Ini : Facebook Zaman Dulu-Dulu‘. Ada yang memberi respon dalam nada bergurau yang mengatakan penulis sememangnya anti-Facebook. Mungkin betul juga (huhu)…

Namun untuk artikel kali ini, penulis cuba mengetengahkan satu artikel yang sangat baik untuk dikongsikan bersama dengan pembaca budiman sekalian. Ada beberapa sahabat penulis bertanyakan tentang asal hukum Facebook. Sememangnya telah ramai pakar agama mengatakan hukum Facebook itu adalah harus, tetapi tidak dijelaskan bagaimana asal hukum harus itu dikeluarkan. Bagi sesetengah orang, memadai bagi mereka untuk sekadar mengetahui hukum sesuatu perkara itu, namun bagi sesetengah yang lain pula mempunyai semangat ingin tahu yang mendalam tentang bagaimana sesuatu hukum itu dikeluarkan.

Untuk menjelaskan persoalan ini, maka penulis mengeluarkan satu entri khas yang dicedok dari hasil tulisan seorang muslimah yang menggunakan nama samaran sebagai ‘Ummu Taufiq & Ridhwan’ dari laman Discussion Room. Satu penulisan yang sangat baik pada perkiraan penulis. Tulisannya penulis ambil kesemuanya tanpa sebarang perubahan dari struktur ayat, cuma dimurnikan sedikit dari ejaan supaya kelihatan lebih formal.

Moga bermanfaat buat semua.

……………………………………………

Salamun’alaikum…

Alhamdulillah, dapat diperhatikan bahawa ruangan ini adanya satu perbincangan yang sihat untuk sama-sama kita membuka minda. Di sini saya pula ingin memberi pendapat untuk memenuhi hak seorang suami ke atas diri ini. Sekadar pendapat peribadi maka dengan itu tidak wajib untuk pembaca lain sependapat dengan saya.

Para pembaca yang semoga dirahmati oleh Allah Ta’ala. Kebelakangan ini telah wujud pelbagai laman perhubungan ataupun yang dikenali sebagai social community ataupun social networking. Maka dengan itu, wujudlah pelbagai persoalan berkaitan dengan hukum menggunakannya dan sebagainya.

Dalam masa yang terbatas ini, atas permintaan suami, maka dengan izin dan pertolongan Allah saya akan cuba memberikan sedikit pernghuraiannya moga perkara ini dapat dilihat dari pelbagai sudut sisi.

Apakah hukum menggunakannya?

Untuk menentukan sesuatu hukum itu, maka dua kaedah mesti diperhatikan. Hasil penelitian dari Al-Qur’an dan As-Sunnah, para ulama membuat dua kaedah usul-fiqh seperti berikut :

  1. Hukum asal untuk perkara ibadah adalah terlarang dan tidaklah disyariatkan sehinggalah Allah dan Rasul-Nya mensyariatkannya.
  2. Sebaliknya, hukum asal untuk perkara ‘aadat (perkara bukan ibadah) adalah dibolehkan (diharuskan) dan tidak diharamkan sehinggalah Allah dan Rasul-Nya melarangnya atau mengharamkannya.

Untuk kaedah pertama iaitu hukum asal setiap perkara ibadah adalah terlarang sampai ada dalil yang mensyariatkannya. Sebagaimana yang kita ketahui bahawa ibadah adalah sesuatu yang diperintahkan atau dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Barangsiapa yang memerintahkan atau menganjurkan suatu amalan yang tidak ditunjukkan oleh Al Qur’an dan hadits, maka orang seperti ini bererti telah mengada-ada dalam beragama (berbuat bid’ah). Amalan yang dilakukan oleh orang semacam ini pun tertolak kerana Nabi S.A.W telah bersabda,

Barangsiapa melakukan suatu amalan yang bukan ajaran kami, maka amalan tersebut tertolak.” (HR. Muslim)

Namun, untuk perkara ‘aadat (bukan ibadah) seperti makan, minum, pakaian, pekerjaan, dan mu’amalat, hukum asalnya adalah diperbolehkan kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya. Dalil untuk kaedah kedua ini adalah firman Allah Ta’ala,

Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu”. (Al-Baqarah: 29).

Maksudnya, adalah Allah menciptakan segala yang ada di muka bumi ini untuk dimanfaatkan. Ini bererti diperbolehkan selama tidak dilarang oleh syari’at dan tidak mendatangkan bahaya.

Allah Ta’ala juga berfirman,

“Katakanlah: “Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezeki yang baik?” Katakanlah: “Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat .” Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.” (Al-A’raaf: 32).

Dalam ayat ini, Allah Ta’ala mengingkari siapa saja yang mengharamkan makanan, minuman, pakaian, dan semacamnya.

Jadi, sebagai contoh jika ada yang bertanyakan mengenai hukum memakai tali leher? Apa hukumnya? Maka jawapannya adalah memakai tali leher itu sah, harus (halal) dan diperbolehkan.

Jadi, untuk perkara bukan ibadah seperti tadi, hukum asalnya adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Tetapi apabila adanya dalil yang mengharamkan maka asal hukum harus bertukar menjadi haram. Sebagai contoh asal hukum lelaki memakai tali leher adalah harus dan diperbolehkan tetapi ia berubah menjadi haram apabila tali leher itu dibuat dari sutera asli. Pakaian sutera bagi laki-laki diharamkan kerana ada dalil yang menunjukkan demikian.

Oleh kerana itu, jika ada yang bertanyakan bagaimana hukum Facebook? Maka hukum asal Facebook adalah sebagaimana handphone, email, blog, internet, radio, dan alat-alat teknologi lainnya iaitu sama-sama mubah dan diperbolehkan.

Hukum Menggunakannya sama dengan Hukum Tujuan

Perkara mubah (yang dibolehkan) itu ada dua macam. Ada perkara mubah yang dibolehkan dilihat dari zatnya dan ada pula perkara mubah yang menjadi wasilah (perantara) kepada sesuatu yang diperintahkan atau sesuatu yang dilarang.

Syeikh ‘Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di –rahimahullah- mengatakan,

Perkara mubah dibolehkan dan diizinkan oleh syariat untuk dilakukan. Namun, perkara mubah itu dapat pula digunakan kepada hal-hal yang baik maka dia digolongkan dalam hal-hal yang diperintahkan. Perkara mubah terkadang pula digunakan pada hal yang buruk, maka dia digolongkan dalam hal-hal yang dilarang. Inilah landasan yang harus diketahui setiap muslim bahawa hukum menggunakannya sama dengan hukum tujuan (al wasa-il laha hukmul maqhosid).

Maksud perkataan beliau di atas:

Apabila perkara mubah tersebut digunakan pada kebaikan, maka perkara mubah tersebut diperintahkan, baik dengan perintah yang wajib atau pun yang sunnah. Orang yang melakukan mubah seperti ini akan diberi ganjaran sesuai dengan niatnya.

Misalnya : Tidur adalah suatu perkara yang mubah. Namun, jika tidur itu boleh membantu dalam melakukan ketaatan pada Allah atau boleh membantu dalam mencari rezeki, maka tidur tersebut menjadi mustahab (dianjurkan/ disunnahkan) dan akan diberi ganjaran jika diniatkan untuk mendapatkan ganjaran di sisi Allah.

Begitu pula jika perkara mubah digunakan pada sesuatu yang dilarang, maka hukumnya pun menjadi terlarang, baik dengan larangan haram mahupun makruh.

Misalnya : Menjual pisau adalah mubah namun ia bertukar menjadi haram apabila pisau itu digunakan untuk tujuan buruk seperti membunuh dan sebagainya.

Contoh lainnya adalah makan dan minum dari dari sumber yang halal hukum asalnya adalah mubah, namun apabila dimakan secara berlebihan sehingga boleh merosakkan sistem pencernaan, maka hukumnya adalah makruh dan boleh jatuh haram.

Contoh yang lain yang ingin saya bawakan di sini untuk menerangkan bagaimana asal hukum yang harus atau sunat boleh bertukar makruh atau haram adalah seperti bersenda gurau. Bergurau senda asalnya adalah mubah. Sebahagian ulama mengatakan, “bergurau senda itu bagaikan garam untuk makanan. Jika terlalu banyak tidak enak, terlalu sedikit juga tidak enak.” Jadi, jika bergurau senda tersebut sampai melalaikan dari perkara yang wajib seperti solat atau mengganggu orang lain, maka bersenda gurau tersebut menjadi terlarang.

Oleh kerana itu, jika sudah ditetapkan hukum pada tujuan, maka menggunakan (perantara) menuju tujuan tadi akan memiliki hukum yang sama. Perantara pada sesuatu yang diperintahkan, maka perantara tersebut diperintahkan. Begitu pula perantara pada sesuatu yang dilarang, maka perantara tersebut dilarang pula.

Contohnya : Menunaikan solat lima waktu adalah sebagai tujuan. Dan berjalan ke tempat solat (masjid) adalah wasilah (perantara). Maka kerana tujuan tadi wajib, maka wasilah di sini juga turut menjadi wajib. Ini berlaku untuk perkara sunnah dan seterusnya.

Hukum Facebook adalah Tergantung Pemanfaatannya

Jadi perkara pentingnya di sini, hukum facebook ataupun social community atau social networking yang lain adalah tergantung pada pemanfaatannya. Kalau pemanfaatannya adalah untuk perkara yang sia-sia dan tidak bermanfaat, maka laman-laman social networking pun turut bernilai sia-sia dan hanya membuang waktu. Begitu pula jika ia digunakan untuk perkara yang haram, maka hukumnya pun menjadi haram. Hal ini semua termasuk dalam kaedah “al wasa-il laha hukmul maqhosid (hukum menggunakannya sama dengan hukum tujuan).” Di dalam kaedah ini terdapat kaedah turunan iaitu:

1. Maa laa yatimmul wajibu illah bihi fa huwa wajib (Suatu yang wajib yang tidak sempurna kecuali dengannya, maka menggunakannya menjadi wajib)
2. Maa laa yatimmul masnun illah bihi fa huwa masnun (Suatu yang sunnah yang tidak sempurna kecuali dengan menggunakannya, maka menggunakannya menjadi wajib)
3. Maa yatawaqqoful haromu ‘alaihi fa huwa haromun (Suatu yang boleh menyebabkan terjerumus pada yang haram, maka menggunakan sesuatu menuju yang haram tersebut menjadi haram)
4. Wasail makruh makruhatun (Perantara kepada perkara yang makruh juga dinilai makruh)

Maka lihatlah kaedah yang ketiga di atas. Perkara pentingnya, jika laman social digunakan untuk yang haram dan sia-sia, maka laman tersebut menjadi haram dan terlarang.

Dari statistik menunjukkan bahawa terdapat pengguna laman social menggunakan laman-laman ini untuk mencari teman-teman yang berlawanan jenis dan kemudian terjerumus ke lembah maksiat. Dari statistik juga dapat diketahui ada segelintir anak-anak gadis yang dirogol oleh teman yang baru pertama kali dijumpai yang mana mereka berkenalan di laman social tersebut. Jika memang laman-laman ini banyak digunakan untuk tujuan-tujuan seperti ini, maka sungguh dikatakan, “Hukum laman social sebagaimana hukum pemanfaatannya. Kalau dimanfaatkan untuk yang haram, maka laman social pun menjadi haram.”

Waktu yang Sia-sia Di Depan laman social

Wahai pembaca budiman, inilah yang ingin diingatkan untuk para pengguna laman social. Ingatlah waktumu! Kebanyakan orang boleh berjam-jam di depan komputer, sampai 3 jam malah lebih, namun mereka tidak mampu menggunakan masa yang sama untuk majlis-majlis ilmu, membaca Al-Qur’an dan juga membaca buku. Perkara inilah yang sangat disayangkan.

Semoga beberapa nasihat ulama kembali menyedarkan kita tentang waktu dan hidup kita.

Imam Asy-Syafi’e pernah mengatakan,

Aku pernah bersama dengan seorang sufi. Aku tidaklah mendapatkan pelajaran darinya selain dua perkara. Pertama, dia mengatakan bahawa waktu bagaikan pedang. Jika kamu tidak memotongnya (memanfaatkannya), maka dia akan memotongmu.

Lanjutan dari perkataan Imam Asy-Syafi’e di atas,

Kemudian orang sufi tersebut menyebutkan perkataan lain: Jika dirimu tidak disibukkan dengan hal-hal yang baik (haq), pasti akan disibukkan dengan hal-hal yang sia-sia (batil).” (Al Jawabul Kafi, 109, Darul Kutub Al ‘Ilmiyah)

Ibnu Qayyim mengatakan,

Waktu manusia adalah umurnya yang sebenarnya. Waktu tersebut adalah waktu yang dimanfaatkan untuk mendapatkan kehidupan yang abadi dan penuh kenikmatan dan terbebas dari kesempitan dan azab yang pedih. Ketahuilah bahawa berlalunya waktu lebih cepat dari berjalannya awan (mendung). Barangsiapa yang waktunya hanya untuk ketaatan dan beribadah pada Allah, maka itulah waktu dan umurnya yang sebenarnya. Selain itu tidak dinilai sebagai kehidupannya, namun hanya teranggap seperti kehidupan binatang ternak.

Ingatlah … kematian lebih layak bagi orang yang menyia-nyiakan waktu.

Ibnu Qayyim mengatakan perkataan selanjutnya yang sangat menyentuh kalbu,

Jika waktu hanya dihabiskan untuk hal-hal yang membuat lalai, untuk sekadar menghamburkan syahwat (hawa nafsu), berangan-angan yang batil, hanya dihabiskan dengan banyak tidur dan digunakan dalam kebatilan, maka sungguh kematian lebih layak bagi dirinya.” (Al Jawabul Kafi, 109)

Marilah Memanfaatkan laman social untuk Dakwah

Inilah pemanfaatan yang paling baik iaitu laman social community, social networking dimanfaatkan untuk dakwah. Betapa ramainya orang yang kembali ke pangkal jalan apabila dikirimkan pesanan-pesanan berbaur nasihat agama yang dibaca di inbox, note atau melalui link-link di laman social community mereka yang menggunakannya untuk berdakwah. Banyak yang sedar, insaf dan kembali kepada jalan kebenaran kerana membaca nasihat-nasihat tersebut.

Jadilah orang yang bermanfaat bagi orang lain apatah lagi dalam masalah agama yang dapat mendatangkan kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Dari Jabir, Nabi S.A.W bersabda,

Sebaik-baik manusia adalah yang banyak memberikan manfaat bagi orang lain.” (Al-Jaami’ Ash-Shogir)

Dari Abu Mas’ud Al-Anshari, Nabi S.A.W bersabda,

Barangsiapa memberi petunjuk pada orang lain, maka dia mendapat ganjaran sebagaimana ganjaran orang yang melakukannya.” (HR. Muslim)

Rasulullah S.A.W juga bersabda,

Jika Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui perantaraanmu maka itu lebih baik bagimu daripada mendapatkan unta merah (harta yang paling berharga bagi orang Arab saat itu).” (HR. Bukhari dan Muslim)

Lihatlah wahai saudaraku pembaca budiman, bagaimana jika tulisan kita di dalam note, status, atau link di laman-laman social kita dibaca oleh 5, 10 malah ratusan orang, lalu mereka amalkan, betapa banyak pahala yang kita peroleh. Jadi, laman social jika dimanfaatkan untuk dakwah seperti ini, sungguh sangat bermanfaat.

Penutup: Nasihat bagi Para Pengguna Laman Social

Faedah dari perkataan Imam Asy-Syafi’e:

Jika dirimu tidak disibukkan dengan hal-hal yang baik, pasti akan disibukkan dengan hal-hal yang sia-sia (batil)”. (Al Jawabul Kafi, 109)

Tamat…

Saya berdoa pada Allah Ta’ala, semoga Allah memberikan taufik dan hidayah buat semua pembaca budiman yang membaca tulisan ini. Semoga ia menjadi bekalan untuk saya, suami, anak-anak, serta tuan punya blog (adik Mofas) dan juga bekalan untuk pembaca sekalian. Semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk memanfaatkan waktu dengan baik, dalam hal-hal yang bermanfaat.

Ummu Taufiq & Ridhwan

 

Advertisements

One Response

  1. nice…

    seperti sebelumnya juga ada pro n kont…setiap yg wujud itu mmg xde yg terbaik..pandai2la kita menggunakannya kearah kebaikan….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: